Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

Rusfag nr. 2 2015

Rusfag nr. 2 2015

Tema: Rus og psykisk helse.

Les hele bladet her: Rusfag nr. 2 2015

Innhold:

Psykisk helse og ruslidelse - en sammenvevd relasjon. Av: Shahram Shaygani.

Når kontoret er et annet sted. Om bruk av ACT-team i kommunene. Av: Carina Kaljord.

Ruser bort traumene. Intervju med rusmisbruker som forteller om hvordan det var å komme til Norge og skulle leve videre med traumene fra hjemlandet. Av: Espen Freng.

Her faller brikkene på plass. Intervju med ansatte ved utredningsenheten på Borgestadklinikken. Av: Hilde Evensen Holm.

Må vurdere samtykkekompetanse. Intervju med professor om samtykkekompetanse og taushetsplikt. Av: Frøy Lode Wiig.

Musikkterapi, rus og psykisk helse - brukererfaringer. Fagartikkel. Av: Reidar Dale, Torhild Kielland og Brynjulf Stige.

- Kan for lite om eldre og rus. Intervju med overlege som mener helsepersonell bør ha mer kunnskap om eldre og rus. Av: Carina Kaljord.

- Denne plassen har reddet livet mitt. Om rehabilitering på Jegersberg gård. Av: Anne-Cathrine Reuterdahl

Samarbeid mot alkohol og ruskjøring i trafikken (SMART). Fagartikkel. Av: Trond Ljøkjell og Rolf W. Gråwe.

Økt risiko for primær psykose med cannabis. Ny studie fra ROP-forsker. Av: Sissel Johanne Drag.

Mobiliserer foreldre og fagfolk for risikoungdom. Intervju med leder av ungdomsteam. Av: Marit Vasshus.

Mentaliseringsbasert terapi i rusbehandling. Fagartikkel. Av: Nina Arefjord.

Hvordan behandle psykiske problemer hos gravide ruspasienter? Intervju med ansatte ved familieenheten ved Lade behandlingssenter. Av: May Brit Leirtrø.

Recovery og våre firbente hjelpere. Tidligere rusmisbruker forteller om sine erfaringer. Av: Jeanette Lundgren.

Spisevansker øker blant ungdom. Intervju med psykologspesialist. Av: Marit Vasshus.

Liten gruppe med store utfordringer. Om bruk av verktøyet Brukerplan. Av: Carina Kaljord.