Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

Rusfag nr. 2 2014

Rusfag nr. 2 2014

Tema: Ungdom og rusproblematikk

Ungdom får benevnelsen "generasjon flink" , de er familiekjære, opptatt av å gjøre det bra på skolen, de røyker og drikker mindre enn før. Men mange gir uttrykk for å oppleve mye press og være slitne. Frafall fra videregående skole bekymrer og de som jobber tett på ungdom er bekymret for en liberal holdning til cannabis. Unge jenter sliter med sin psykiske helse. I heftet kan du lese om rusplaner og andre tiltak i videregående skole, forskerne Tormod Øya, Jørgen Bramness og Karin Gustavsen intervjues og vi gir eksempler på gode tiltak i kommunene.

Les heftet: Rusfag nr 2 2014

Innhold:

Bekymring for endret holdning til cannabis. Intervju med Lillian Strand Hassel ved Porsgrunn Videregående skole. Av: Hilde Evensen Holm

Ny skikkelighetskultur blant ungdom. Intervju med forsker Tormod Øia. Av: Trude Aalmen

Bruker Ungdata i kampen mot frafall. Erfaringer fra opplæringsavdelingen i Finmark FK. Av: Trude Aalmen

Felles rusplan for videregående skoler i Midt Norge. Av: Carina Kaljord

Heller forebygging enn ruskontrakter i Telemark. Av: Hilde Evensen Holm

Hva spør ungdom om på Rustelefonens tienester? Av: Anja Kristin Solheim Skar og Peder Solvang

Musikkterapi gir motivasjon og gnist for unge med livsvansker. Av: Knut Arne Gravingen

Høy temperatur og mange deltakere i cannabisdebatten i mediene. Av: Marit Vasshus

Hva er trenden for bruk av cannabis versus alkohol blant ungdom nå? av: Marit Vasshus

De vil bli bedre på å se og fange opp unge i risiko. Erfaringer fra Bø i Telemark. Av: Hilde Evensen Holm

Lettere å være sosial med alkohol. Intervju med studenter i Trondheim. Av: May Brit Lerstø Røstad

Familieråd hjelp Camilla. Om Familieråd som metode. Av: Knut Arne Gravingen

Frivillig ruskontrakt for ungdom som eksperimenter med rus. Kartlegging i Follo og Oslo. Av: Marianne Ines Lien og Yvonne Larsen

En oppvekst i annerledesland. Og levekårsutsatte barn og unge. Intervju med Karin Gustavsen. Av: Carina Kaljord

Velferdstjenester til ungdom, finnes de og hjelper de ungdom som sliter? Av: Stig H. Nygård