Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

Rusfag nr. 2 2013

Rusfag nr. 2 2013

Tema: Pårørende i rusfeltet: ressurs, hjelpetrengende eller begge deler?

Rusen har mange ansikter og pårørende har ulike måter å håndtere det som er vanskelig og belastende. Pårørende i rusfeltet er ingen ensartet gruppe, men et fellestrekk er at de ofte har behov for hjelp og støtte for å mestre belastningene og for å sette egne grenser. Både barn og voksne som lever nær en rusmiddelavhengig person står i fare for selv å utvikel helseproblemer. I denne temautgaven av Rusfag setter vi fokus på pårørende. Vi møter pårørende, fagpersoner og andre som belyser pårørende som ressurs og pårørende som selv hjelpetrengende.

Les hele bladet: Rusfag nr 2 2013

Innhold:

Rusmiddelmisbruk rammer hele familien, intervju med fagsjef Frid Hansen v/Hilde Evensen Holm

Den tause skammen v/Lars Ranheim og Helga Melkeraaen

Virksomme tiltak over pårørende v/Nina Elin Andresen

Møtes for å akseptere, ikke reparere. Om selvhjelpsgrupper. v/Trine Aaen

Møteplass for pårørende. Om lavterskeltilbud v/Hilde E Holm

Et kompass til nødvendig hjelp for unge som er vokst opp med alkoholproblemer. Om hjelpetiltaket Kompasset v/Marit Vasshus

Ut av et liv i alarmberedskap. Møte med en pårørendepasient v/Hilde Evensen Holm

Lærer barn om det å være pårørende. Om lavterskeltilbudet Barnas Stasjon v/Knut- Arne Gravingen

Når barn ikke vil snakke om det. Intervju med barne-og pårørendekontakt  v/Marit Vasshus

Barna trenger å bli sett av noen. Gode kommunale rutiner i Ålesund  v/Mette Grytten

Ta spillavhengighet på alvor! Møte med en pårørende v/Knut Arne Gravingen

Har alle kulturer sin Jeppe og sin Nille? v/ Espen Freng