Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

Rusfag nr. 1 2010

Rusfag nr. 1 2010

Artikkelsamling fra kompetansesentrene

Les hele Rusfag nr1 2010

Innhold:

Hva er det som virker i selvhjelpsgrupper v/Trond Nergaard Bjerke

Kjønn som korrigerende perspektiv i pårørendearbeid v/Solveig Storbækken

Poliklinisk rusbehandling som arena for å fange opp barn i risiko v/Henning Mohaupt, Anne S. Selbekk og Rasmus Sand

Brukergruppe med erfaringsbasert kunnskap til tjenesteapparatet v/Ann-Beate Myhra

Rusmiddelavhengige, etikk og folkevett v/Arild Vøllestad

Motiverende intervju som høgskolestudium v/Paula Sofie Haugan

Det viktige brukerperspektivet på veien fra avhengighet til rusfrihet v/ Tone Skjellet

Arbeidstrening som bidrag til rehabilitering av LAR-deltakere v/ Kent R Karoliussen, Marit Andreassen og Øystein Gravrok

Fritidsklubben - en arena for rusforebygging? v/Lena Myller

Barn med alkoholrelaterte fosterskader- blir de sett? v/ Liv Drangsholt