Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

Samfunnsoppdrag

Sentrenes samfunnsoppdrag er å styrke kompetansen og kvaliteten i relevante tjenester. Sentrene skal være en tjeneste både for de avhengighetsrelaterte tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og statlig barnevern. Vi skal gjennom kompetanseoppbygging bidra til arbeid på tvers av sektorer og til at praksisfeltet tar i bruk kunnskapsbaserte og virksomme tiltak og metoder.

Sentrene skal videre legge til rette for kvalitetsutvikling og systematisk brukermedvirkning og bidra til å synliggjøre og gyldiggjøre både erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap.

Vi retter oss mot kommunale og statlige tjenester, og har et særlig ansvar overfor kommunene. Sentrene skal gjennomføre målrettede tiltak for å styrke kompetansen innen avhengighetsrelatert arbeid med folkehelse og tidlig intervensjon, i tillegg til arbeid rettet mot personer med problemer knyttet til avhengighetsproblematikk.

Les mer: Tildelingsbrev fra Helsedirektoratet 2016