Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

Om oss

Om oss

De regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) har som sin primære rolle å styrke praksisfeltet gjennom å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse.

Vi er sju regionale sentre, som alle finansieres av Helsedirektoratet. Sentrene har ulike eiere:

KoRus - Nord, eier er Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

KoRus - Midt, eier er St.Olavs Hospital HF

KoRus - vest Bergen, eier er Stiftelsen Bergensklinikkene

KoRus - vest Stavanger, eier er  Rogaland A - senter

KoRus - Sør, eier er Borgestadklinikken Blå Kors

KoRus - Oslo, eier er Oslo Kommune, Velferdsetaten

KoRus - Øst, eier er Sykehuset Innlandet HF