Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

Rusfag nr. 2 2011

Rusfag nr. 2 2011

Tema: Rusproblematikk og folkehelse

Ny folkehelselov trådde i kraft 1 januar 2012. Denne utgaven av Rusfag belyser rus i et folkehelseperspektiv. Den nye loven setter krav om at kommunene har oversikt over helsetilstanden i befolkningen og dette skal gi grunnlag for planer og tiltak. I magasinet setter vi blant annet fokus på studenter, rus og arbeidsliv, ungdomskartlegginger og samfunnsmedisiner Per Fuggeli som har en  klar oppfatning av at folkehelse er mer enn fokus på kropp.

Les hele magasinet: Rusfag nr 2 2011

Innhold:

Ny folkehelselov- et rammeverk. Intervju med avdelingsdirektør Ole Trygve Stigen v/Carina Kaljord

Ungdom og folkehelse v/Marit Vasshus

Ungdom og psykisk helsefokus v/Marit Vasshus

Salg og Skjenketider som verktøy i folkehelsearbeidet v/Tone Øiern

Planforankring sikrer langsiktig folkehelsearbeid v/Hilde Evensen Holm

Folkehelse er mer enn kropp, det er sjel og sosial felleskap. Intervju med Per Fuggeli v/Marit Vasshus

Mini-intervensjon mot høyt alkoholbruk v/Carina Kaljord

Rusmisbruk- arbeidslivets siste tabu? v/Torunn Varmdal

Optimal Student - kunsten å få studenter til å drikke mindre v/Hilde Dahl

Alkoholproblematikk og frisklivsentraler i Oppland v/Knut Arne Gravingen

Folkehelse i et globalt perspektiv  v/Espen Freng

Folkehelsens polyfoni v/Arne Klyve m flere