Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Tilbake

Rusfag nr. 1 2012

Rusfag nr. 1 2012

Artikkelsamling fra kompetansesentrene

Les hele artikkelsamlingen : Rusfag nr 1 2012

 

Innhold:

Rus og voksenbefolkningen v/Cecilie Schou Andreassen


Erfaringer fra cannabisprosjekt v/Marianne Otterstad

 

MI, idrett og rusbehandling v/Petter Nesset

 

Miljøterapeutisk arbeid mot frafall i videregående skole v/Torunn Varmdal

 

Skolen som ressurs i det lokale folkehelsearbeidet v/Vegard Schanche

 

Skoleomfattende program for bedre læring v/Turi Antonsen

 

HKH kartlegging på samfunnsnivå v/Else Kristin Utne Berg og Vibeke Johannesen

 

Eldre, alkohol og legemiddelbruk v/Runa Frydenlund

 

Fadderuke og alkoholens betydning v/Anne S Selbekk og Silje Rimstad

 

EU prosjektet Correlation v/Anniken Sand

 

Alkohol og alkoholpolitikk i EU v/Arild Vøllestad

 

Kodeknekkeren v/ Espen Freng

 

Risikofylt rusmiddelbruk blant unge og sammenheng med foreldres rusvaner v/Siri Haugland m fler

 

Fødselsvekt hos barn av tvangsinnlagte gravide v/ Egil Nordlie

 

Barn og pårørendekontakt v/ Anne S Selbekk